TEMP* on programm, mille raames antakse töötule vabatahtlikust mentor. Mentorilt oodatakse suhtlemise ja koostöö kaudu abi mentiile enda jaoks uute töövõimaluste nägemisel.

Read More

Kutsume vene emakeelega õpilasi, kes õpivad eestikeelses põhikoolis

Read More

Game Club üritusel, Eestis, 2016a

Projektilaager "Kirju Suvi", Tallinnas, 2013.a.

Projekt "Super Parents in Action", Eestis, 2011a

Projekt "Super Parents in Action", Eestis, 2011a

Loe rohkem...

MTÜ Arengu Sammud - toetame vabaühenduste initsiatiivid multikultuurses keskkonnas...

Meie meeskond korraldab koolitusseminare, modelleerib partnerite kohtumisi, valmistab ette infoväljaandeid ning koostab muidugi nende tekste.

Alates 2014.a. meie teenuste hulgas on ka:

  • venekeelsete tekstide toimetamine (originaaltekstid ja tõlked);
  • korrektori teenused;
  • tekstifailide ja esitluste vormindamine.

Täpsemalt vaata SIIN !