«Järk-järguline äriplaani koostamine»

Teil on olemas idee, kuid ei ole äriplaani?

On olemas eesmärk ning soov saavutada tulemusi?

Soovite vältida tüüpilisi vigu?

Alates märtsist 2010 korraldab raamatupidamisbüroo Wisard Consult praktikumi

«JÄRK-JÄRGULINE ÄRIPLAANI KOOSTAMINE »

Töökoja eesmärk: pakkuda võimalust kõikidele asjahuvilistele osaleda töökojas, et koostada oma äriplaan. Meeskonnatöö organiseeritakse nii, et kõikidel osalejatel on võrdsed võimalused osaleda rühmatöös, et koostada lõplik ning hea äriplaan..

Töökoja programm

  • ·        Üldise äriplaani eesmärgi ning potentsiaalsete partnerite väljaselgitamine.
  • ·       Kavandatava toote/teenuse ja turu kirjeldamine ning potentsiaalsete tarbijate kaardistamine.
  • ·        Finantseerimist vajavate äritegevuse suundade väljaselgitamine; finantseeringu suurus.
  • ·        Projektimeeskonna kokku panemine. Rollide jaotus. Projektiülesannete tähtaegade määratlemine.
  • ·        Arenguplaani koostamine. Turustamise plaan, SWOT analüüs.
  • ·        Konkurentide kirjeldamine ning analüüs.
  • ·        Juhtkonna ja personali kirjeldamine.

Mugavamaks äriplaani koostamiseks oleks soovitatav kaasa võtta oma sülearvuti.

Lisa info:
Olga Zubakina, 5172056, olga@wisard.ee

MTÜ Arengu Sammud Pärnu mnt 130-38, 7.korrus Tallinn, 11317 Estonia