Main page

MTÜ Arengu Sammud toetab vabaühenduste ettevõtlikkust multikultuurses keskkonnas. Meie sihtrühm on rahvusvähemused. Oleme seadnud endale eesmärgiks kaasata oma tegemistesse lähemas tulevikus ka uusimmigrante, aga praegu oleme keskendunud peamiselt vene keelt kõnelevatele inimestele.

Me toetame vabaühenduste ettevõtlikkust kolmel viisil:

1) kompetentsuskeskuse kaudu, pakkudes MTÜ-dele koolitusi järgmistel teemadel:

− aktiivne osalemine,

− finants- ja IT-oskused,

− uuringuoskused,

− kommunikatsioon;

2) portaali kaudu. Kavatseme portaalis tutvustada selliseid Tallinnas toimuvaid ettevõtmisi, kus vene keelt* rääkiv inimene saab kaasa luua. Meie portaali eesmärk on näidata, mida on juba tehtud ning kuidas igaüks saab vajaduse korral ise midagi algatada ja teisi sellesse kaasata;

3) mitmekultuurilise päevakeskuse kaudu. See osa on praegu väljatöötamisel.

*Vene keele kõnelejatele suunatud fookus ei tähenda, et sooviksime Eesti ühiskonnas moodustada venekeelset suletud võrku. Me tahame kaasata aktiivsesse Eesti ellu ka neid inimesi, kelle eesti keele oskus ei ole perfektne ning kes just seetõttu ei osale ühiskonnaelus ja on tõrjutud. Selleks et rõhutada mitmekultuurilisust, kavatseme oma tegevuses üsna palju kasutada eesti ja inglise keelt.

MTÜ Arengu Sammud Pärnu mnt 130-38, 7.korrus Tallinn, 11317 Estonia