«Projekti töökodasid»

Milles peitub eduka projekti saladus?

Soovid pühenduda töösse ning saavutada tulemusi?

Kas Te usute, et õigesti kokku pandud meeskond on eduka projektitöö aluseks?

Alates märtsist 2010 korraldab  raamatupidamisbüroo Wisard Consult

 «PROJEKTI TÖÖKODASID»

Töökodade idee: luua initsiatiivikatest kolmanda sektori esindajatest meeskond eesmärgiga välja töötada erinevaid ühisprojekte. Meeskonnatöö organiseerimise põhimõtted:  kõik osalevad võrdväärselt projektikoostamise protsessis.

Töökoja programm:

  •         Meeskonna kujundamine, ühisidee ja projekti eesmärgi määratlemine.
  •         Vajaduse põhjendamine, sihtrühma määratlemine, projektisuundade väljatöötamise metoodika valik.
  •         Fondi valik vastavalt projekti idee prioriteetidele.
  •         Meeskonnasiseste rollide jaotamine, vahepealsete ja lõplike projektitähtaegade määramine.
  •         Projektitegevuste planeerimine, loogilise maatriksi kujundamine.
  •         Projekti kirjutamisega ja juhtimisega seotud riskihindamine, SWOT analüüs.
  •         Projekti eelarve.
  •         Projektitaotluse esitamine.

Praktikumis osalemise taotlused palume saata aadressile olga@wisard.ee
Taotlusele palume kindlasti märkida:

1. Ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed.

2. Esindatava ettevõte (olemasolul) nimetus.

3. Organisatsiooni tegevusala (organisatsiooni esindamisel).

4. Kas Teil (Teie organisatsioonil) on olemas projektide koostamise ja esitamise kogemus?

5. Milliseid organisatsioone Te sooviksite näha oma partneritena projektitöös?

6. Milliseid lisaväärtusi olete valmis koostöösse lisaks tooma?

 

Lisa Info:

Olga Zubakina, 5172056,  olga@wisard.ee

 

MTÜ Arengu Sammud Pärnu mnt 130-38, 7.korrus Tallinn, 11317 Estonia