Super Parents in Action

Rahvusvaheline noortevahetus ” Super Parents in Action: We can change the World!”

 

 

 

 

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

Projekti põhieesmärk on: toetada noorte vanemad aktiivseks kodanikuks (s.h. globaalses mõistes Euroopa kodanikuks) kujunemist (suurendada nende tahte isiklikuks arenguks, õppimiseks, töötamiseks, noorte organisatsioonides tegutsemiseks).

Pildid projektist asuvad SIIN.

Projekti alaeesmärgid:

· Suurendada noorte algatusvõimet, osalemist kõikides elu sfäärides nii kohalikul, kuid ka Euroopa tasandil (perekonnas, tutvus ringkonnas, ettevõtluses, ühiskonnas, noorte organisatsioonides jne)

· Tutvustada noortele programmi Euroopa Noored eesmärgid ja prioriteedid, soodustada nende ideede realiseerimist antud programme raames.

· Noorte vanemate probleemide ühisjoonte leidmine erinevates kultuurides.

· Anda noortele vanematele tõhusa tõuge enda elu aktiivsemaks muutmiseks: kindlate eesmärkide püstitamise, strateegia väljatöötamise ning realiseerimise võimaluste kaudu.

· Arendada noorte kultuuride- ning rahvustevahelist mõistmist (interaktion).

· Laiendada noorte inimeste teadmised ja oskused, et suurendada nende enesekindlusetunnet konkureerimiseks tööjõuturul.

· Soodustada noortel loovuse ning ettevõtlikkuse omaduste julget kasutamist igapäevases elus.

· Suurendada noorte vanemate osalust kodanikuelus.

Siin Te saate tutvuda projekti tegevuskavaga.

Osalejate arv: 24+6 ( Kokku projektis võtsid osa kuus riigi: Eesti, Leedu, Läti, Moldova, Valgevene ja Venemaa).

Meie partnerid antud projektis:

Riik Ühendus
Moldova Noncommercial partnership “Center of social adaptation “STEPTOWARDS”
Valgevene NGO „YouthEducation Center „Fialta“
Venemaa Kaliningrad publik foundation „Support centre for Public Initiatives“
Läti DaugavpilsPedagoğiskā studija (DPS)
Leedu Association“Youth Initiative group”

 

MTÜ Arengu Sammud Pärnu mnt 130-38, 7.korrus Tallinn, 11317 Estonia