Toimetamine

 

Kõik teavad, et kommunikatsioon on iga algatuse alus.

  • Idee õige esitlus tähendab toetuse saamist.
  • Auditooriumile arusaadavalt esitatud mõtted tähendavad kaasmõtlejate leidmist.
  • Oskuslikult organiseeritud infoväli tähendab meeskonna töö tulemuslikku ülesehitust.

Arengu Sammude üks ülesannetest on kommunikatsiooni ja koostöö informeerimine ja areng. Meie meeskond korraldab koolitusseminare, modelleerib partnerite kohtumisi, valmistab ette infoväljaandeid ning koostab muidugi nende tekste.

Suheldes kolleegide, partnerite, auditooriumiga soovime, et meist saadaks aru just nii, nagu oleme plaaninud. Seetõttu püüame koostada oma informatsioonilise sisu võimalikult oskuslikult. Seda mitte ainult turunduse seisukohast, vaid ka lähtudes kommunikatsiooni vormist ja keelest. Vahetul suhtlemisel aitavad tundeid väljendada žestid ja miimika, keskkond ja atmosfäär, aga meie tekstiga on lugeja üksi ning vaevalt suudame korrigeerida tema tunnetust

Vajate abi venekeelsete tekstimaterjalide koostamisel? Kirjutage meile ja Arengu Sammude toimetusgrupp töötab läbi tekstid lähtudes Teie soovidest, sihtauditooriumist ja säilitades originaali stilistika.

 

Arengu Sammud-e teenused:

  • venekeelsete tekstide toimetamine (originaaltekstid ja tõlked);
  • korrektori teenused;
  • tekstifailide ja esitluste vormindamine.

Anželika Gurevitš – keeleteadlane, on lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna, vene keele õpetaja. Korrektuuri ja toimetamisega hakkas tegelema veel olles üliõpilane, sidudes oma diplomitöö kõnevigade ja õpetamise metoodikaga. Alates 1991. aastast töötab erineva temaatika ja formaadiga tekstidega, korrigeerib tõlkeid, toimetab veebilehti.

MTÜ Arengu Sammud Pärnu mnt 130-38, 7.korrus Tallinn, 11317 Estonia